110% záruka

Připravili jsme pro Vás jedinečnou akci, poskytující záruku vrácení peněz v případě, že by se u Vás nedostavily žádné účinky Vámi zakoupených produktů.

Vrátíme Vám prostředky v dle ceny produktu a NAVÍC Vám přidáme 10% z této ceny.

V případě, že budete chtít využít našich produktů ke zlepšení Vašeho celkového tělesného stavu či případných komplikací (u těchto výrobků není dovoleno ze zákona používat jakýchkoliv výrazů spojovaných se zdravím), využijte konzultace s výrobcem a našimi lékaři. Použijte k tomuto účelu vytvořený email v záložce Kontakt.

Podmínky akce

  • objednávka reklamovaného produktu byla učiněna na tomto e-shopu
  • produkt je reklamován osobou, která realizovala objednávku a užívala daný produkt (nebo užívala produkt jí blízká osoba, u které lze skutečně říci, že byl produkt brán dle doporučeného užívání)
  • produkt byl užíván dle doporučení lékaře/výrobce na základě popisu aktuálního stavu osoby užívající produkt
  • žádost o uplatnění záruky byla podána písemnou formou na email uvedený pro tuto akci v záložce Kontakt
  • prostředky se vrací zpět na účet uvedený v písemné reklamaci
  • ostatní ustanovení se řídí dle Smluvních podmínek tohoto e-shopu